درباره ما

   شرکت تولید روی بندرعباس (سهامی خاص) به شناسه ملی 1080000606618 در تاریخ 1376/12/28 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 3249 مورخ  1376/12/28 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی بندرعباس به ثبت رسیده است.محل کارخانه در شهرستان بندرعباس واقع است . در حال حاضر شرکت تولید روی بندرعباس واحد فرعی شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم (سهامی خاص) است و واحد تجاری نهایی گروه شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) می باشد.

 

سهامداران

نام سهامداراننوع شخصیت حقوقیشماره ثبتتعداد سهامدرصد مالکیت
شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشمسهامی خاص196٫000٫00098
شرکت کالسیمینسهامی عام2٫000٫0001
شرکت اندیشه محورانسهامی خاص2٫000٫0001
جمع200٫000٫000100

 

موضوع فعالیت

   مطابق ماده 2 اساسنامه شرکت تولید روی بندرعباس (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد:

الف- استخراج و استحصال از معادن کشور به منظور تهیه مواد معدنی فلزات غیر آهنی .
ب- احداث کارخانجات به منظور فرآوری کانیهای مربوط تا مرحله تهیه فلزات نظیر مس ، سرب و روی و آلیاژها و ترکیبات فرعی فلزات و بهره برداری از آن.
ج- واردات و صادرات و حق العمل کاری و خرید و فروش مواد و محصولات .
د- سرمایه گذاری در سایر شرکتها و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی .

 

به موجب پروانه بهره برداری شماره13606/400مورخ 1377/08/01 که توسط وزارت معادن و فلزان صادر شده ،بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت 12،000 تن شمش روی در سال ، در تاریخ 1378/12/01 آغاز شده است . پروانه دائم بهره برداری به شماره 13151/13 در تاریخ 1389/06/24 صادر شده است. با افزایش ظرفیت تولید کارخانه به 18،000 تن در سال پروانه جدید بهره برداری به شماره 23181/13 در تاریخ 1390/11/29 صادر گردید.

تماس با ما

درخواست تماس