تولید BZS

فرآیند تولید کنسانتره روی (BZS)

خوراک کنسانتره واحد تولید روی بندرعباس پسماند هایی با غلظت روی 3-2 درصد می باشد که پس از عملیات لیچ و فیلتراسیون، سولفات روی حاصله در مرحله تغلیظ به  هیدروکسید روی تبدیل می گردد. بدین ترتیب BZS تولیدی با عیار 18-20 درصد تولید می گردد که جزء لاینفک خوراک واحد محلول سازی در تولید شمش می باشد.

تماس با ما

درخواست تماس