تولید شمش روی

فرآیند تولید شمش روی (Zn Ignot)

در مجموع فرآیند تولید شمش روی واحد تولید روی بندرعباس شامل 4 واحد اصلی انحلال، تصفیه، الکترووینینگ و ذوب می باشد. کنسانتره تولیدی (BZS) و یا خاک معدنی حاوی روی در قسمت انحلال به صورت سولفات روی محلول در آمده و پس از خنثی سازی، مواد جامد حاوی ناخالصی ها از محلول جدا می گردد.

در مرحله تصفیه هدف جداسازی ناخالصی هایی همچون کبالت، نیکل، کادمیم و ... از محلول سولفات روی می باشد که تحت شرایط عملیاتی و افزودن اکسید کننده ها سبب ترسیب ناخالصی ها می گردد. محلول سولفاته روی در واحد الکترووینینگ با اعمال برق مستقیم DC، ورق روی (Zn Sheet) استحصال می گردد و در نهایت در واحد ذوب و ریخته گری تبدیل به شمش روی می گردد.

تماس با ما

درخواست تماس