تولید پودر روی

فرآیند تولید پودرروی (Zn Powder)

شمش های گرید پایین تولیدی (DZM) در واحد ذوب و ریخته گری، ذوب می گردد و جهت مصرف در واحد تصفیه، پودر روی با مش بندی خاص تولید می گردد.

تماس با ما

درخواست تماس