بازدید مدیرعامل هلدینگ توسعه و معادن روی ایران از شرکت تولید روی بندرعباس

Banner

بازدید مدیرعامل هلدینگ توسعه و معادن روی ایران از شرکت تولید روی بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید روی بندرعباس مدیرعامل هلدینگ توسعه و معادن روی ایران جناب آقای مهندس علی پور جدی در تاریخ 30 مهر ماه از این شرکت بازدید کردند. در این جلسه که با همراهی آقای مهندس انجوی مدیرعامل شرکت تولید روی بندرعباس گزارشی از عملکرد واحدها و پروژه های انجام شده در شش ماهه اول سال 1398 ارائه نمودند. مهندس علی پور جدی پس از استماع گزارش و بازدید از شرکت تولید روی بندرعباس ضمن اظهار خشنودی از روند رو به رشد این شرکت ، تاکید بر لزوم توجه به کیفیت و علم محوری و کنترل مصارف جهت برون رفت از شرایط فعلی را داشتند.

تماس با ما

درخواست تماس