اهدا خون توسط کارکنان شرکت تولید روی بندرعباس

Banner

اهدا خون توسط کارکنان شرکت تولید روی بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید روی بندرعباس طی هماهنگی انجام شده ، واحد سیار سازمان انتقال خون بندرعباس در 12 مردادماه  1401 در محل شرکت حضور پیدا کردند. همکاران گرامی با حضور در محل استقرار واحد سیار سازمان انتقال خون در اقدامی خدا پسندانه با اهدای خون سالم به یاری نیازمندان شتافتند. کارکنان شرکت تولید روی بندرعباس نشان دادند در عرصه خدمت به هم نوع و انجام امور بشر دوستانه نیز پیشرو هستند.

تماس با ما

درخواست تماس