پدافند غیرعامل

Banner

پدافند غیرعامل

پدافند غیر عامل به مجموعه تدابير واقدامات غير نظامي كه موجب افزايش بازدارندگي ، كاهش آسيب پذيري، تداوم فعاليت هاي ضروري، ارتقاي پايداري ملي،مصون سازي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات مختلف اعم از طبيعي وغيرطبيعي(انسان ساز و دشمن پايه) اطلاق مي شود.

تاريخچه:
– روند ايجاد وتكوين پدافند غير عامل درساختار دستگاههاي اجرايي (غير نظامي)

پدافند غير عامل از سال 1386 با عنوان مشاور استاندار فعاليت خود را آغاز و بر اساس دستور العمل ارسالي از سوي سازمان پدافند غير عامل كشوردر سال 1387 با تأييد دبير كميته دائمي پدافند غير عامل ،مقرر گرديد در وزارت كشوراداره كلي با عنوان پدافند غير عامل ايجاد ودر استانداريها ساختار پدافند غير عامل در قالب شوراي پدافند غير عامل به رياست استاندار ايجاد و دبيراني در اين خصوص مسئوليتهاي محوله را انجام نمايند . سپس از سال 1391 با تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اداره كل پدافند در سطح استانها به صورت رسمي تشكيل گرديد.

تاريخچه پدافند غير عامل :

قبل از انقلاب سازماني با عنوان سازمان دفاع غير نظامي وجود داشت كه سه دسته مأموريت، برعهده اين سازمان بود :

مأموريت اول اين سازمان ، هدايت ، كنترل و پشتيباني از مردم حين حوادث و بلاياي طبيعي است .

مأموريت دوم كمك امداد و نجات در حوادث

مأموريت سوم كاهش آسيب پذيريهاي كشور در برابر تهديدات خارجي بوده است.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، اين سازمان منحل شد و مأموريتهاي آن به بسيج واگذار شد. بعد از انقلاب اين سه دسته مأموريت به سازمانهاي مختلف واگذار گرديد. در مقطعي به سازمان مديريت و برنامه ريزي واگذار و بعد به شوراي عالي امنيت ملي و مدتي به ارتش و متعاقب آن به قرارگاه پدافند هوايي كشور محول شد در نتيجه بر اساس فرمان مقام معظم رهبري (مدظله العالي) كميته دائمي پدافند غير عامل كشور تشكيل گرديد.

برخي از اهداف پدافند غير عامل :

1- ايمن سازي مراكز داراي طبقه بندي.

2- نهادينه كردن رعايت اصول و ضوابط پدافند غير عامل در طرح هاي توسعه منتهي به ايجاد مراكز طبقه بندي.

3- دستيابي به علوم و فن آوري با تأكيد بر توليد دانش و گسترش مراكز علمي ، پژوهشي و آموزشي.

4- توسعه كمي وكيفي نيروي انساني متخصص.

5- فرهنگ سازي و ايجاد باور عمومي در مورد تأثير پدافند غير عامل در كاهش آسيب پذيري.

6- افزايش آستانه مقاومت ملي و تقويت مولفه هاي مقاومت در مقابل تهديدات.

7- بالا بردن قابليت بقا و حفظ كشور در شرايط بحران .

8- كاهش مجموعه آسيب پذيري هاي كشور و نمايان كردن اقتدار ملي ناشي از آن به عنوان يكي ازمولفه هاي اصلي بازدارندگي.

تماس با ما

درخواست تماس