برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت تولید روی بندرعباس

Banner

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت تولید روی بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید روی بندرعباس ، مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت تولید روی بندرعباس که با حضور مدیرعامل هلدینگ توسعه و معادن روی ایران جناب آقای مهندس علیپورجدی و مدیر بازرسی هلدینگ توسعه و معادن روی ایران جناب آقای رمضانی و جمعی از مدیران و سرپرستان شرکت تولید روی بندرعباس برگزار شد.

در این مراسم از خدمات “جناب آقای دکتر حقیقی ” که  به عنوان مدیرعامل شرکت تولید روی بندرعباس فعالیت داشت تجلیل و تقدیر شد و ” جناب آقای مهندس نصر” به عنوان مدیر عامل جدید شرکت تولید روی بندرعباس معرفی شد.

تماس با ما

درخواست تماس