تجلیل از کارگران نمونه و گروه کار نمونه ، واحد برتر بهداشت کارگری شرکت با حضور مدیرعامل شرکت تولید روی بندرعباس

Banner

تجلیل از کارگران نمونه و گروه کار نمونه ، واحد برتر بهداشت کارگری شرکت با حضور مدیرعامل شرکت تولید روی بندرعباس

به مناسبت روز کارگر ، هدایایی به کارگران نمونه هر واحد شرکت و کارگروه نمونه و واحد بهداشت برتر استان از طرف مدیرعامل شرکت تولید روی بندرعباس جناب آقای مهندس نصر اهدا شد.

تماس با ما

درخواست تماس